Søk
NO SE DK

Personvern

 

Mobilisdesign.no er dataansvarlig. Under vil du finne informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.


VÅR KONTAKTINFORMASJON

Mobilisdesign.no
Postboks 7, Nordås
5864 BERGEN
Org.nr: 980808742
E-post: post@mobilisdesign.no
Telefon: 95 45 13 13

 

Vi i Mobilisdesign.no passer godt på dine data, og deler dem aldri med andre- med mindre du selv har gitt tillatelse til det, eller det er andre rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger. Det kan eksempelvis være Mobilisdesign.nos rettslige forpliktelse eller for å opprettholde vår avtale med deg.
Vi respekterer dine personopplysninger. Vi har aldri, og vil aldri, selge dem til en tredjepart.

 

Vår politikk er at vi utelukkende benytter dine data til å gi deg den beste og mest relevante kjøpsopplevelse, for å gjøre din hverdag enklere. Vi gjør alt for å sikre at bruken av dine data blir mer synlig for deg.

 

Under vil du finne våre retningslinjer for personvern, og informasjon om hvordan Mobilisdesign.no innsamler og benytter de personopplysninger du etterlater deg og/eller oppgir når du besøker vår hjemmeside, og benytter de ulike tilbud og funksjoner vi tilbyr.

 

1. Innsamling av personopplysninger
2. Bruk av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag
3. Samtykke
4. Oppbevaring av persondata
5. Sikkerhet
6. Dine rettigheter
7. Link til andre nettsteder
8. Endringer i personvernregler
9. Kontakt


1. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 

Vi vil informere deg før vi samler inn dine personopplysninger. Dine personopplysninger gir oss mulighet til å gi deg god og relevant service. Når du er kunde hos Mobilisdesign.no aksepterer du behandling av dine personopplysninger som nevnt i våre retningslinjer for personvern.

 

Dette omfatter:
Opplysninger til bruk for levering av varer fra Mobilisdesign.no

 

Når du oppretter en profil eller utfører et kjøp, oppgir du selv opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post. Dette om du handler på vegne av deg selv, et firma eller et offentlig foretak. Disse opplysninger benytter vi til å kunne levere varer til deg, og for å kunne informere om endringer eller forsinkelser i din levering. Disse opplysninger benyttes også ved eventuell tilbakekallelse eller andre lovpliktige forhold knyttet til de varer du har kjøpt.

 

Det vil fremgå av de relevante skjemaene på vår nettside dersom opplysning av personopplysninger er obligatorisk eller valgfri. Dersom opplysning av personopplysninger er obligatorisk, vil det gjeldende feltet være markert med en stjerne (*). Dersom du velger å ikke opplyse om de påkrevde personopplysningene, vil det ikke være mulig å fullføre kjøp hos Mobilisdesign.no.

 

Dersom du gir personopplysninger om andre enn deg selv, oppfordrer vi deg til først å innhente samtykke fra personen det måtte gjelde.

 

Opplysninger ved kjøp og levering av varer og tjenester

 

Vi benytter dine personopplysninger om kjøp og levering av varer og tjenester til å identifisere, og dermed sikre, at du mottar de mest relevante vareanbefalinger fra Mobilisdesign.no. Informasjonen benyttes også i forbindelse med informasjon vedrørende tilbakekallelser m.m

 

Andre opplysninger du selv har oppgitt på vår nettside

 

Andre opplysninger du selv har oppgitt på vår nettside benytter vi utelukkende til å sikre at du får relevante vareanbefalinger og informasjon.


2. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

 

Vi samler inn og benytter personopplysninger i forbindelse med de funksjoner og formål som beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personopplysninger til andre formål dersom vi er berettiget eller forpliktet til det i henhold til norsk lovgivning.

 

Vi benytter dine personlige opplysninger for å sikre at du får best mulig opplevelse med Mobilisdesign.no. Når du er kunde hos oss aksepterer du vår måte å behandle dine personopplysninger på. Dette kan du lese mer om i dette avsnittet:

  • Din grunnleggende informasjon (navn, adresse, telefonnummer og e-post) benyttes i forbindelse med bestilling og levering av dine varer. Nevnte informasjon vil bli videresendt til den transportør som foretar levering. Sjåfør har kun adgang til ditt navn, adresse og telefonnummer under selve leveringen.
  • I forbindelse med ditt kjøp, oppgir du dine kortopplysninger. Vi oppbevarer ikke dine fulle kortopplysninger. Kortet behandles hos betalingsbehandleren DIBS PaymentServices AS (Postboks 1044 Hoff, 0218 OSLO. Org.nr.: 989 505 750) som er dataansvarlig.
  • Opplysninger om kjøp og levering av varer og tjenester, herunder varesammensetning og kjøpshistorikk, benyttes til å identifisere dine favoritter, og til å anbefale de mest relevante varer til deg. I den forbindelse deles dine varekjøp med Raptor Services AS (Marselisborg Havnevej 28, 2. sal, 8000 Aarhus C, CVR-nr: 35055975), som benytter sin software til å samle disse favoritter og anbefalinger. Et unikt ID vil deles med dem, men Raptor Services AS vil ikke kunne føre dette ID tilbake til deg eller til dine persondata. Disse data benyttes utelukkende til å gi deg personlige anbefalinger og favoritter på Mobilisdesign.no og deles ikke med andre.
  • Dine personopplysninger og henvendelser til kundeservice blir registrert og lagret i SuperOffice. Disse opplysninger lagres i SuperOffices' datamiljø som lagres innenfor EU.
  • Din kunde-ID, e-postadresse, postnummer og atferdsdata kan lagres i Google Cloud. Vi benytter Google Cloud til å prosessere dine data, og behandle dem, for bedre å kunne presentere anbefalte produkter på vår nettside, og i vår markedsføring. Disse data er lagret innenfor EU og kun betrodde ansatte i Mobilisdesign.no har adgang til disse.
  • Din aktivitet på Mobilisdesign.nos nettside benyttes til å lage en aktivitetsanalyse gjennom statistikk via Google Analytics. Dersom du er innlogget benytter vi Google Analytics til å lagre disse bevegelsens via din kunde-ID. Din kunde-ID kan ikke tilbakespores til dine persondata av Google. Disse data og statistikker er lagret i Googles datamiljø og er lagret innenfor EU. Google Tag Manager benyttes til å samle og behandle aktivitetsdata. Din kunde-ID blir ikke sendt til andre virksomheter enn Google.
  • Din aktivitet og dine varekjøp blir kommunisert i anonymisert form til Facebook, til bruk av annonsering. Facebook kan ikke tilbakespore disse data til dine personopplysninger.
  • Din aktivitet på nettsiden; hvor du har klikket og hvor langt nede på siden du har bladd, blir sporet ved hjelp av Google.com. Ingen personlige data blir behandlet, lagret eller videresendt som en del av denne sporingen.


3. SAMTYKKE

 

Når du besøker vår nettside vil vi i enkelte tilfeller samle og behandle dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, jfr avsnitt 2 ovenfor.

 

Vær oppmerksom på at du til enhver tid kan trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på e-post eller telefon (se kontaktopplysninger i avsnitt 9 nedenfor).

 

Dersom du trekker ditt samtykke tilbake vil vi stanse behandling av dine personopplysninger, med mindre vi er berettiget eller forpliktet til å fortsette behandling eller oppbevaring av dine personopplysninger på annet grunnlag, i henhold til norsk lovgivning.

 

Tilbakekallelse av ditt samtykke vil ikke berøre lovligheten av den behandling som har funnet sted før tilbakekallelse av samtykket.

 

Dette omfatter ikke samtykket til markedsføring via f.eks e-post eller SMS- som alltid kan trekkes tilbake ved å kontakte oss på telefon 55 99 00 00 eller e-post post@mobilisdesign.no.


4. OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

 

Vi lagrer som utgangspunkt dine personopplysninger i 5 år etter du sist handlet hos Mobilisdesign.no. I enkelte tilfeller lengre da garantiperioden kan være opptil 15-20 år. Dette gjør vi for å sikre at du får en god og relevant kundeopplevelse dersom du på et senere tidspunkt velger å handle hos Mobilisdesign.no. Vi lagrer også dine fakturaer i 5 år i henhold til regnskapsloven.


5. SIKKERHET

 

Vi har implementert relevante tekniske og organisatoriske sikkerhetsløsninger for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Dermed gjør vi vårt ytterste for å sikre dine personopplysningers kvalitet og integritet.

 

I forbindelse med vår IT-utvikling er våre databaser tilgjengelige for utvalgte utviklere i Mobilisdesign.no, samt vår utviklingspartner Vertica A/S, CVR 26263573, Studsgade 29, 8000 Aarhus C. Disse databaser kan inneholde personopplysninger. Databasene benyttes utelukkende til utvikling av Mobilisdesign.nos produkter og service.


6. DINE RETTIGHETER

 

Du har rett til å få innsikt i de personopplysninger vi oppbevarer og behandler, med visse unntak som er fastsatt av lovgivning.

 

Du kan gjøre innsigelser mot innsamling og videre behandling av dine personopplysninger. Videre har du rett til å korrigere dine personopplysninger eller be oss om å begrense behandlingen av dem.

 

Dersom du ber om det, vil vi slette de personopplysninger vi har registrert med en gang. Unntaket vil eksempelvis være dersom oppbevaring og behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne fremlegge et rettskrav for å kunne avslutte et økonomisk forhold, gjennomføre en ordre eller hvis det er nødvendig for oss å besvare en henvendelse fra deg.

 

Om du ønsker at vi sletter dine personopplysninger må du kontakte Mobilisdesign.no kundeservice på telefon 55 99 00 00 eller post@mobilisdesign.no. Vi vil slette dine sporbare personopplysninger så hurtig som mulig og informere deg om at det er gjort. Kjøpsdata og aktivitetsdata vil bli anonymisert og vil ikke kunne spores tilbake til deg. Noen data, eksempelvis fakturaer, vil vi beholde i henhold til regnskapsloven og andre lovmessige hensyn. Denne informasjonen vil ikke bli anvendt til noe.

 

Når du ber oss om å slette dine personopplysninger vil vi også slette din kundekonto, da du ikke lenger vil kunne benytte Mobilisdesign.nos funksjoner.

 

Under visse omstendigheter har du rett til å motta de opplysninger vi har registrert om deg. Disse opplysninger skal være i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format, samt anmode oss om å overføre disse opplysninger til en annen dataansvarlig.

 

Ber du om å motta dine personopplysninger skal du kontakte kundeservice. Du vil deretter få adgang til dine personopplysninger, i et maskinlesbart format, innen 30 dager.

 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheter ber vi deg om å gi oss tilstrekkelige opplysninger til at vi kan behandle din henvendelse. Herunder ditt fulle navn og e-postadresse, slik at vi kan identifisere deg og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst mulig, og senest innen en måned.


Dersom du er uenig i den måten vi behandler dine personopplysninger på, eller de formål vi benytter opplysningene til, er du velkommen til å kontakte oss. Du kan også legge frem en klage til:

 

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.,
0152 OSLO
Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no


7. LINKER TIL ANDRE NETTSIDER

 

Vår nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på andre nettsider (tredjeparts nettsider) eller for de prosedyrer en eventuell tredjepart har for innsamling og behandling av personopplysninger. Når du besøker en tredjeparts nettside bør du lese nettsideeiers retningslinjer for personvern og andre relevante retningslinjer.


8. ENDRINGER I PERSONVERNREGLENE

 

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernreglene grunnet vesentlige endringer i lovgivning, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funksjoner eller for å forbedre vår nettside.


9. KONTAKT


Dersom du ønsker at vi oppdaterer, korrigerer eller sletter de personopplysninger vi har registrert om deg, eller du har spørsmål rundt personvern, er du velkommen til å kontakte oss som oppgitt nedenfor:

 

Mobilisdesign.no
Postboks 7, Nordås
5864 BERGEN
Org.nr: 980808742
E-post kundeservice: post@mobilisdesign.no
Telefon kundeservice: 93 45 13 13