Søk
NO SE DK

Vi tar ansvar

 

VÅR BAKGRUNN OG VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Tress AS, som er selskapet bak varemerket Mobilis Design, startet en gang i tiden som bokhandel i Bergen sentrum. Vår opprinnelse som et familieeid selskap siden 1899 garanterer stabilitet og ansvarlighet. CSR- Corporate Social Responsibility, innebærer at selskap skal ta ansvar for hvordan de påvirker samfunnet, både når det gjelder hensyn til økonomi, miljø og sosiale perspektiv. Bærekraft kan også bidra til økt lønnsomhet når man streber etter å redusere forbruket av fysiske så vel som menneskelige og økonomiske ressurser.

Det skal føles trygt å være kunde hos oss. Derfor har vi utarbeidet et Code of Conduct-dokument hvor vi har samlet informasjon om oss, vår virksomhet og våre leverandører. Nedenfor kan du lese utvalgte deler av dette dokumentet.


CODE OF CONDUCT

TRESS’ Code of Conduct er blant annet inspirert av SA8000: 2014-standarden. Vår Code of Conduct omfatter følgende:

  • Barnearbeid
  • Tvangsarbeid
  • Forretningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
  • Diskriminering
  • Arbeidstider
  • Lønn
  • HMS
  • Bruk av kjemikalier

Vi forventer at våre leverandører bekrefter at landet hvor produksjonen foregår har sluttet seg til FNs Barnekonvensjon og at leverandørene gjør sitt ytterste for å følge denne konvensjonen. Vår Code of Conduct henviser også til den internasjonale ILO-konvensjonen samt andre internasjonale menneskelige rettigheter, arbeidsstandarder og internasjonale arbeidslover. Våre leverandører må kontinuerlig holde seg oppdatert i henhold til EUs Harmonized legislation og også REACH-reguleringen.


VÅRT MILJØANSVAR

Mobilis Designs produkter er utviklet med størst mulig hensyn til miljøet og også tilpasset vårt nordiske klima. Vi jobber kontinuerlig med produktutvikling og streber etter å sette et så lite klimafotavtrykk som mulig. Vårt lager er ISO 14001-sertifisert og produksjonen foregår i Szczecin, nord-vest i Polen. Vår leverandør har produsert parkmøbler og lekeplasser i over 25 år. Vi sørger for at våre leverandører oppfyller alle de krav vi har oppført i vårt Code of Conduct-dokument, og vi følger dette opp gjennom hyppige besøk, innsyn i dokumentasjoner, gjennomfører revisjoner, gjennomgår og godkjenner handlingsplaner og overvåker implementeringen av dem.


VÅRE LEVERANDØRERS ANSVAR

Vi krever at våre leverandører stiller tilsvarende krav til sine eventuelle underleverandører. Åpenhet i forsyningskjeden er en forutsetning for å sikre samsvar med våre retningslinjer. Leverandører oppfordres til å treffe passende tiltak i henhold til våre retningslinjer, og sikre at de gjennomføres i deres egen virksomhet og i resten av forsyningskjede.


LOGISTIKK OG TRANSPORT

Vi har et tett samarbeid med de store transportselskapene for alltid å kunne optimere våre transporter. Vi samler alle ordrer i hele Skandinavia for optimal lasting og utnyttelse av lastebilene- av miljømessige hensyn.


EMBALLASJE- OG AVFALLSHÅNDTERING

Selskapet er medlem av Grønt Punkt Norge og jobber kontinuerlig med å redusere avfall og emballasje, men sørger fortsatt for at produktet ditt får maksimal beskyttelse når det er på vei til deg. Ved å bruke mindre emballasje, som også er laget av gjenvinnbare materialer, sikrer vi at vi ikke skaper unødvendig avfall. Dette reduserer karbonavtrykket og sparer dessuten både plass og energiforbruk under transport.


KVALITET

Våre produkter gjennomgår grundige utvelgelsesprosesser der kvalitet, profesjonalitet og miljø er sentrale kriterier for at du som kunde skal bli fornøyd. Vi tilbyr garanti opp til 15 år på alle møbler fra Mobilis Design. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Våre europeiske produsenter har over 50 års unik kunnskap om håndverk. Med tanke på at vi er et familieeid selskap, kan vi tenke langsiktig og utvikle produkter som vil vare. Samtidig er vår kvalitet en anbefaling i seg selv, vi ønsker at du som en fornøyd kunde skal komme tilbake igjen og igjen og gjøre nye kjøp.

Mobilis Design - Miljø og kvalitet